Thematisch onderwijs

De Boomgaard is een IPC school

Great learning, Great Teaching, Great Fun

Toekomstgericht leren op De Boomgaard

Vanaf schooljaar 2015/2016 werkt De Boomgaard locatie Zuid ’s middags met het onderwijsprogramma International Primary Curriculum (IPC). Een integrale leerlijn voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Waarbij zaakvakken en creatieve vakken in samenhang rond thema’s worden aangeboden. Met deze thematische IPC-aanpak wordt gewerkt aan zowel vaardigheden, inzicht als kennis van de leerlingen.
Binnen het onderwijs wordt er al lange tijd gepraat over de vaardigheden die kinderen nodig hebben om succes te hebben in deze veranderende wereld. Want het gaat niet meer om kennis alleen. Daarom is De Boomgaard op zoek gegaan naar een kwalitatief programma waarbij de kinderen ook vaardigheden leren als samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Het IPC programma biedt onze leerlingen deze mogelijkheid.

Vanaf maart 2017 wordt ook op Noordoost met het International Primary Curriculum gewerkt. Vanaf juni 2018 mogen beide locaties zich officieel IPC school noemen.

IPC past bij De Boomgaard

Zoals u wellicht onder Onze School heeft gelezen dragen we als team met liefde zorg voor een veilige, geborgen en uitdagende leeromgeving, zodat kinderen met plezier naar school gaan en zich er thuis voelen.
We sluiten ons dan ook helemaal aan bij de woorden van IPC die ook op de informatiefolder voor ouders te lezen zijn: "Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat en er gelukkig is. IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. U zult versteld staan wat uw kind allemaal weet en kan."
Tijdens de verschillende units waarbij de kinderen hebben gewerkt met het IPC-leerproces, hebben we het enthousiasme, de betrokkenheid en kunde van onze leerlingen al kunnen ervaren.

De IPC Informatiefolder voor ouders

In de informatiefolder kunt u meer lezen over het IPC programma.> Klik op: IPC Informatie Ouders.pdf om de IPC informatiefolder te bekijken.

Onderwerpen:- Wat leren de kinderen met IPC nog meer om zich staande te kunnen houden in de veranderende wereld?- Hoe werkt IPC in de praktijk? Over units, IPC-thema's en de vaste structuur- Wat maakt IPC zo bijzonder?- Welke rol kunnen ouders spelen?- Hoe zorgt IPC voor goede kwaliteit?

Wilt u meer weten?

Meer lezen over het onderwijsprogramma IPC? Op de website van IPC-Nederland kunt u meer lezen over het gedegen IPC leerproces. Hier wordt al in meer dan 1800 scholen in 80 landen meegewerkt om te zorgen voor 'Great Learning, Great Teaching and Great Fun'.
Heeft u vragen over IPC op De Boomgaard of wilt u meer weten wat onze onderwijsaanpak voor uw kind kan betekenen? Neem dan gerust contact op met het team van De Boomgaard.