Het Boomgaard Team

Ons team

De kracht van kennis, kunde en kwaliteiten

Ons team is een combinatie van mannen en vrouwen, jong en oud, jarenlange ervaring en net opgedane inzichten. 

We zijn meer dan meester of juf; we zijn ook muzikanten, bakfanaten, ouders, creatievelingen, sporters en tech-liefhebbers. Deze rijk mix aan kwaliteiten zetten we samen met onze onderwijskennis en kunde graag in. Bijvoorbeeld tijdens het werken met thema’s. 

Zo leggen we onze eigen accenten en zorgen we voor plezier en afwisseling.

Team De Boomgaard Zuid
De Boomgaard Zuid
Team De Boomgaard Noordoost
De Boomgaard Noordoost

De kracht van speelruimte en specialisten

Lesgeven is een vak! Alle leerkrachten hebben de vrijheid om hun eigen keuzes te maken voor hun programma. Op die manier zorgen we dat het onderwijs aansluit bij de leerlingen. 

Tegelijkertijd staan de meesters en juffen er niet alleen voor. Op De Boomgaard werken we met specialisten: reken- en taalspecialisten, sociaal-emotionele specialisten en gedragsspecialisten en begeleiders voor zorg. Extra hulp voor kinderen is zo al in huis. 

Samen zorgen we er voor dat elk kind de beste ondersteuning krijgt.

De kracht van samen

We leren van elkaar.

Door onze specialisten in taal, rekenen, gedrag en zorg blijven we up-to-date. Ook wisselen we ervaringen met lesgeven uit met onze collega’s van beide plekken. En op studiedagen bespreken we de nieuwste onderwijsontwikkelingen en leren we van de ervaringen en expertise van alle collega’s binnen ons brede verband van scholen.

Om te blijven groeien, volgen we ook continu bijscholing. Leren vinden wij leuk! We worden graag wijzer om met veel plezier uw kind te onderwijzen.