Het Boomgaard Team

Ons team

Op de twee locaties werken in totaal 18 ervaren en betrokken leerkrachten. Voor elke groep zijn er 2 leerkrachten over de week verdeeld, er wordt dus met duo's gewerkt. Een aantal teamleden heeft bijzondere taken. Zo zijn er twee Intern Begeleiders (verantwoordelijk voor de coördinatie van zorg rondom leerlingen), ICT-coördinator (computeronderwijs), rekenspecialisten, taal-/leesspecialisten en gedragsspecialisten.
Onze leerkrachten blijven zich ontwikkelen. Naast individuele na- en bijscholing, zijn er jaarlijks een aantal studiedagen die worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Deze studiedagen houden we met het hele team, om ook van elkaars ervaring en expertise te leren.

Team De Boomgaard Zuid
De Boomgaard Zuid
Team De Boomgaard Noordoost
De Boomgaard Noordoost

De onderwijsassistent Juf Jacorien wordt ingezet voor kinderen die bij bepaalde vakken extra ondersteuning nodig hebben. De concierge meester Richard zorgt voor de ondersteunende taken bij de teamleden.

De tekening is gemaakt door een leerling van groep 1.