Samen ~ Leren voor het Leven

Muziek in de klas

Met plezier naar school!


Dat is ons doel voor ieder kind! Voor:

  • Kennis: We bouwen aan een brede basis.

  • Ontwikkeling: Persoonlijk groeien staat centraal.

  • Zelfvertrouwen: We leren kinderen in zichzelf te geloven en verantwoordelijkheid te nemen.

  • Nieuwsgierigheid: We moedigen aan om kennis actief te gebruiken.

Uw kind leert zo niet alleen voor nu maar ook voor later!

Onze beloftes

Bij ons op school kan je ervaren dat leren leuk is!

Kinderen komen enthousiast en gemotiveerd op school. 

Je leert je talenten ontdekken en ontwikkelen. We moedigen je kritisch en creatief denken aan. Dankzij de hulp van je juf of meester leer jij initiatief te nemen in je eigen leerproces. 

Door dit te doen kan jij vaardigheden verwerven die jou in staat stellen om succesvol te zijn in de wereld om je heen.

Bij ons op school worden verschillen omarmd


Je mag dus jezelf zijn. 

Vanuit die basis word je gelijkwaardig behandeld en gerespecteerd. 

Geïnspireerd door het christelijk geloof.

Bij ons op school voel jij je veilig en zelfverzekerd


Hierdoor kan je vertrouwen krijgen in jezelf en je omgeving. 

Wij geloven in de kracht van samenwerking met je ouders. 

Samen met jou en je ouders wordt gewerkt aan jouw groei en ontwikkeling. Op basis van vertrouwen en betrokkenheid.