Kinderopvang

Opvang, Onderwijs en Ontspanning

Samen met de Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH) bieden we ouders de mogelijkheid om opvang, onderwijs en ontspanning voor kinderen van 0 t/m 13 jaar te combineren. Hiervoor zijn we elke schooldag geopend van 7.00 -19.00 uur.

De opvangmogelijkheden op De Boomgaard

Kinderopvang

In Dieren verzorgt KSH op De Boomgaard Zuid een kinderdagopvang voor 0-4 jarigen.

Peutergroep
Op De Boomgaard Noordoost is er een peutergroep (2-4 jarigen). Deze peuteropvang is een officieel gecertificeerde VVE-groep.

Kidsclubs
Op beide locaties zijn er kidsclubs voor buitenschoolse opvang van kinderen van 4 t/m 13 jaar. Ook voor voorschoolse opvang (met ontbijt), naschoolse opvang met warme maaltijd en de opvang tijdens vakanties zijn mogelijk.

De KSH zorgt voor een actief, creatief en sportief programma passend voor elke leeftijdscategorie.

Er zijn altijd een kinderkookcafé, een handvaardigheidruimte, toneel- en dansruimte, een loungecorner, een activiteiten- en recreatieruimte en een kleuterruimte bij elke KSH opvang.

Meer informatie?
Voor meer informatie over onze peutergroep, kinderopvang, onze Kidsclubs op De Boomgaard en ons pedagogisch beleid kunt u contact opnemen met onze vestigingen. Op beide locaties zijn er brochures met inschrijfinformatie beschikbaar.

KSH Kidsclub en Peutergroep
De Boomgaard
Locatie Noordoost
Essenhof 2
6951 NS Dieren
T 0313 - 414098
E boomgaard@kinderservicehotels.nl
www.kinderservicehotels.nl

KSH KDV en Kidsclub
De Boomgaard
Locatie Zuid
Schoolpad 3
6953 CC Dieren
T 0313 - 419027
E boomgaard@kinderservicehotels.nl
www.kinderservicehotels.nl