Ouderraad

Meehelpen voor een gezellige schooltijd

Wat is de Ouderraad?
De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders van kinderen die op De Boomgaard zitten en enkele leerkrachten. De OR organiseert in overleg met De Boomgaard tal van activiteiten. De twee locaties van De Boomgaard hebben elk hun eigen OR. Ieder jaar wordt in overleg met de Boomgaard een planning gemaakt van de verschillende activiteiten. De OR vergadert regelmatig. Tijdens de vergaderingen wordt het werk verdeeld. Over het algemeen verzorgen twee OR-leden één activiteit. Vaak is er hulp nodig en dan helpen de overige OR-leden mee.

Waar houdt de OR zich mee bezig?
Voor de kinderen van De Boomgaard worden er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd door de ouderraad (OR). Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het Sinterklaasfeest, de Kerst- en paasviering, traktaties bij diverse gelegenheden en culturele vorming.
Voor een volledig overzicht van waar de bijdrage aan wordt besteed kunt u de bijlage raadplegen.

​Koffie schenken
Koningsspelen
Lunch


Wie zitten er in de ouderraad?
Voor de locatie Noordoost bestaat de OR uit:
Daisy van der Reijden (voorzitter), Pauline Wind (penningmeester), Pauline Staal, Chantal de Boer, Meggie van der Kraan, Manon Theunissen, Esma Yilmaz, Saskia Nijenhuis,Linda Verijzer, Inge Pluister, Judith Smit en Inge Vos en Susan Luimes (leerkrachten).

Voor de locatie Zuid bestaat de OR uit:
Iris van der Eerden en Maaike Kuipers-van Beek(voorzitters), Marijke Schouten (penningmeester), Erna de Goede (secretaris), Karin te Grotenhuis, Inge Vaessen, Brendy Bosveld, Eugenie Monster, Marjolein Paul, Merel Wilbers en Judith Sluiskes (leerkracht).