OuderraadMeehelpen voor 

een gezellige schooltijd


De kerstviering, speldagen, het bezoek van sinterklaas zouden onmogelijk zijn zonder inzet van de ouderraad. De betrokken ouders van de ouderraad denken en helpen mee bij veel van wat onze school prettig maakt.

Lunch op Noordoost

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders van kinderen die op De Boomgaard zitten en enkele leerkrachten. De OR organiseert in overleg met De Boomgaard tal van activiteiten. 

De twee locaties van De Boomgaard hebben elk hun eigen OR. Ieder jaar wordt in overleg met de Boomgaard een planning gemaakt van de verschillende activiteiten. De OR vergadert regelmatig. Tijdens de vergaderingen wordt het werk verdeeld. Over het algemeen verzorgen twee OR-leden één activiteit. 

Vaak is er hulp nodig en dan helpen de overige OR-leden mee.

Koningsspelen rond Noordoost
Activiteiten op Zuid

Waar houdt de OR zich mee bezig?

Voor de kinderen van De Boomgaard worden er door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd door de ouderraad (OR). 

Voorbeelden hiervan zijn onder meer: het Sinterklaasfeest, de Kerst- en paasviering, traktaties bij diverse gelegenheden en Koningsspelen.

Om de activiteiten financieel mogelijk te maken, beheren zij ook de ouderbijdrage. Voor een volledig overzicht van waar de bijdrage aan wordt besteed kunt u deze bijlage raadplegen.

Wie zitten er in de ouderraad?


In de ouderraad van De Boomgaard Noordoost zitten:
Daisy van der Reijden (voorzitter), Pauline Wind (penningmeester), Pauline Staal, Chantal de Boer, Meggie van der Kraan, Manon Theunissen, Esma Yilmaz, Saskia Nijenhuis, Linda Verijzer, Inge Pluister, Judith Smit en Inge Vos en Susan Luimes (leerkrachten).

De ouderraad van De Boomgaard Zuid bestaat uit:
Iris van der Eerden en Maaike Kuipers-van Beek (voorzitters), Marijke Schouten (penningmeester), Erna de Goede (secretaris), Karin te Grotenhuis, Inge Vaessen, Brendy Bosveld, Eugenie Monster, Marjolein Paul, Merel Wilbers en Judith Sluiskes (leerkracht).

Samen koffie drinken