Onze leerlingen

Met plezier naar school

Samen maken we de school

Op dit moment hebben we ongeveer 200 leerlingen verdeeld over twee locaties. Hierdoor zijn beide locaties van De Boomgaard kleinschalig en overzichtelijk. Leerlingen en leraren kennen elkaar en dat vinden we erg waardevol. Want naast kennis, vinden we het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en goed met elkaar omgaan.

Op De Boomgaard worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de hele school. Tijdens sommige van deze activiteiten (bijv. bij de lampionnenoptocht en de speldag) helpen de oudere kinderen de jongere kinderen.

Herdenking bevrijding Dieren

Daarnaast zetten leerlingen van De Boomgaard zich in voor de omgeving. Dit gebeurt o.a. door samenwerking met een verzorgingshuis en het meedoen met diverse activiteiten in de Gemeente Rheden.

Aandacht voor de sociale emotionele-ontwikkeling

Met de methode Kiva (Noordoost) en Kwink (Zuid) geeft De Boomgaard aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociale vaardigheden worden geoefend tijdens kringgesprekken, het doen van rollenspellen en het samen werken en samen spelen.

Klasgenoten - Groepswerk 1/2

Ook volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind. Dit doen we met jaarlijkse gedragsvragenlijsten. Samen met de tevredenheidsonderzoeken die de leerlingen invullen, kijken we hoe het met de kinderen gaat. De resultaten hiervan worden met de leerkracht en Intern Begeleider en als het nodig is met de ouders en de leerling besproken.

Goed Omgaan met elkaar

Binnen De Boomgaard werken we met regels om goed met elkaar om te gaan. Zo zorgen we samen voor een omgeving waarin kinderen zich thuis voelen.Ook al proberen we het te voorkomen, toch komt elke school af en toe in aanraking met pestgedrag. De Boomgaard heeft daarom een gedragsprotocol met stappen en ideeën om pesten te voorkomen en aan te pakken.
Klik op: gedragsprotocol om meer te lezen over onze aanpak.