Ons Onderwijs

Ieder kind is uniek

​Gedegen Onderwijs

Een goede basis vinden we belangrijk. Binnen ons onderwijs ligt het accent op rekenen, lezen en taal. Alle leerlingen van De Boomgaard krijgen van groep 1 t/m 8 Engels. Dit bevordert de taalvaardigheid en aan het eind van de basisschool hebben de kinderen een goede basis Engels.

Voor alle vakken maken we gebruik van actuele lesmethoden en spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen.

Brede ontwikkeling

Tijdens de schoolweek is er ruimte om talenten op andere gebieden te ontwikkelen. Zo is er binnen het International Primary Curriculum aandacht voor o.a. kunstzinnige vorming en muziek. Daarnaast wordt het presenteren van de resultaten geleerd.

Een paar keer per jaar (bijv. voor sinterklaas, de Kerstmusical of een open podium) geven de kinderen optredens en gaan we naar buiten voor de natuur of museumbezoek.

Elk jaar is er een uitgebreid cultuurproject. Bijvoorbeeld over Poëzie, Drama, Muziek of Dans. Zo kunnen de kinderen kennis maken met nieuwe werelden.
Ook volgt De Boomgaard de doorlopende leerlijn Cultureel Erfgoed. Hiervoor bezoeken de leerlingen (ingebed in een lesprogramma) een lokaal erfgoed en werken dit daarna samen uit met een bijpassend project.

Aandacht voor verschillen

We houden er rekening mee dat ieder kind uniek is en dus verschillen in aanleg, interesse, mogelijkheden en tempo. We richten ons op de ontwikkeling van het kind. In onze werkwijze zit voor kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof naast extra hulp, ook extra oefenstof. Kinderen die meer aan kunnen, stimuleren we extra met uitdagende opdrachten en verdiepingswerk.

Plusklas

Voor (meer) begaafde kinderen volgen we een speciaal handelingsprotocol. Het doel is om de kinderen vroeg te signaleren en lesstof en materiaal op maat aan te bieden. Ook doen we mee aan de Plusklas van onze Vereniging PCBO Rheden. In onze schoolgids kunt u hier meer over lezen.