Privacyverklaring

Privacyverklaring PCBO Rheden

In onderstaande privacyverklaring kunt u lezen hoe de bescherming van de privacy van leerlingen bij het gebruiken van hun persoonsgegevens is geregeld.

Ook geeft deze verklaring inzicht in de rechten en verplichtingen van leerlingen, hun ouders en medewerkers van school.

> Door op het bestand te klikken, wordt het document geopend.