Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven

Periodiek bulletin ​

Tijdens het schooljaar zijn er op De Boomgaard veel activiteiten. Via onze school-app Parro worden ouders/ verzorgers hierover geïnformeerd. Periodiek (ongeveer per kwartaal) krijgen alle ouders/ verzorgers per e-mail een bulletin met informatie over de belangrijkste data en gebeurtenissen van de komende maanden.

In deze nieuwsbrief staan ook berichten over activiteiten die al hebben plaats gevonden en achtergrondinformatie m.b.t. schoolzaken.

Nieuwsbrief
Hieronder kunt u de gewenste nieuwsbrieven van beide locaties aanklikken om deze te kunnen bekijken. Door te klikken op één van de afbeeldingen krijgt u gelijk de laatst verschenen nieuwsbrief te zien.