App voor ouders

De Boomgaard-app

​Belangrijke informatie altijd bij de hand

Op De Boomgaard maken we graag gebruik van de IT-mogelijkheden om het leren, en alles wat daar mee samenhangt, voor leerlingen en ouders/verzorgers beter, leuker of makkelijker maken.

Daarom maken we al vele jaren gebruik van een app om snel en makkelijk met ouders/ verzorgers te kunnen communiceren. Vanaf schooljaar 2020 - 2021 maken we gebruik van "Parro". Via dit platform deelt De Boomgaard informatie met ouders. Het gaat hierbij vooral om nieuwsberichten en de korte contacten.

Via Parro ontvangen ouders informatie van de groep van uw kind of van school, bijvoorbeeld via een korte bericht, een verslagje of foto’s van een excursie of leuke activiteit in de groep. Ook zullen we via Parro ouders uitnodigen voor bijvoorbeeld rapportgesprekken.

Wilt u als ouder een gesprek met de leerkracht over uw kind? Wilt u iets vragen of doorgeven aan de leerkracht? Ook dit kunt u makkelijk via Parro regelen.
Als u uw kind ziek wilt melden, dan kan u dit ook doen door een berichtje te sturen naar de leerkracht van uw kind en hoeft u dus niet meer te bellen.

Parro kunt u gebruiken op elk apparaat. Het is beschikbaar als app (dit heeft de voorkeur) en als website.Alle nieuwe ouders/ verzorgers ontvangen de benodigde informatie over het installeren van deze app zodra hun kind naar school gaat.

Parro in gebruik
In Parro zijn er de volgende opties:

Tabblad 1: Groepen
Hier ontvangt u nieuws en mededelingen, eventueel met foto, van de groep(en) van uw kind(eren).
Hier kunt u o.a. ook de afwezigheid van uw kind invullen bijvoorbeeld door ziekte.

Tabblad 2: Agenda
Hier vindt u naast belangrijke schooldata en activiteiten ook de specifieke klasgebeurtenissen, zoals excursies en klassenactiviteiten.
Soms zal daarbij gevraagd worden of u aanwezig bent of niet.
Voor de oudergesprekken zult u in Parro een uitnodiging ontvangen. U kunt dan direct inschrijven op een van de aangegeven tijden. De gemaakte afspraak komt in de agenda te staan.

Tabblad 3: Gesprekken
Heeft u een mededeling of een vraag voor de leerkracht, dan gebruikt u de optie ‘Gesprekken’. Dit kan variëren van een ziekmelding tot een korte organisatorische vraag. Achter de naam van de leerkracht ziet u op welke momenten
de leerkracht beschikbaar is.

Hoe start u een gesprek?
o Klik bijvoorbeeld op de naam van de leerkracht om het gesprek te starten.
o Als de naam er nog niet bij staat of u wilt een gesprek met bijvoorbeeld de locatieleider of intern begeleider, kunt u op de "+" klikken, waarna u de gewenste persoon kunt zoeken en selecteren om het gesprek te starten.
o Desgewenst kunt u een bijlage toevoegen door hiervoor op de paperclip te klikken.

Tabblad 4: Instellingen
Op deze pagina kunt u uw voorkeuren aangeven.
Bij "Mijn profiel" kunt u uw instellingen aangeven en aanpassen (zoals uw naam en wachtwoord, een foto van uw kind en uw privacy-voorkeuren).
Bij "Meldingen" geeft u aan wanneer u Parro-meldingen in uw mail en op uw telefoon wilt ontvangen. Dit zorgt er voor dat u geen informatie mist.
Onder "Support" vindt u een antwoord op veel gestelde vragen.