6 juni 2024

Leuke activiteiten op De Boomgaard

Op De Boomgaard is er naast rekenen en taal ook tijd voor andere activiteiten. Hierbij een aantal leuke voorbeelden van de afgelopen weken.

Project Water
Thema Kriebelbeestjes

De kinderen van groep 1/2 De Boomgaard Zuid vierden de verjaardag van de juffen op een bijzondere plek: bij kasteel Middachten. In de tuinen en de omgeving van het kasteel gingen de kinderen de natuur bekijken. De ringen van bomen, eenden die eieren uitbroeden, het waterleven en de kasten waar uilen wonen.  Ook gingen ze sporen zoeken en uilenballen pluizen. Het was heel gezellig samen en erg leerzaam.

Op De Boomgaard Noordoost werkten de kinderen aan het thema Kriebelbeestjes. Voor de afsluiting van dit thema hadden de kinderen allemaal potjes meegenomen. Met de potjes hadden ze een echt mierenhotel gemaakt. Door het mierenhotelpotje in een donkere omgeving te zetten, kunnen ze zien hoe de mieren gang maken.

Fietsival

Groep 5/6 Zuid ging aan de slag met het project water. De kinderen kregen een gastles en hebben veel geleerd door proefjes te doen. Is het zoet of zout water? Is het schoon of verontreinigd? Tot slot hebben we waterdiertjes bestudeerd bij de IJssel. 

Op De Boomgaard Noordoost hebben de leerlingen van groep 5/6 op 10 juni een themadag "Water". Groep 7/8 van De Boomgaard Zuid gaat deze dag met een fluisterboot varen op de Oude IJssel.

Leerlingen van de bovenbouw in Noordoost deden in april en mei mee met het fietsival. Dat bestond uit twee onderdelen. Tijdens de eerste keer kregen de kinderen les in fietsbehendigheid en fietsveiligheid. Hierbij ging het om snelheid bepalen en remmen, verkeerssituaties inschatten en manoeuvres uitvoeren. De tweede keer bezochten de leerlingen de pumptrack in Rheden om hun "skills" te oefenen. De kinderen waren erg enthousiast over de pumptrack en de stunts die ze hebben geleerd.

Bezoek Middachten
Project Water