6 juni 2024

Bezoek van de burgemeester

Startschot groener schoolplein

Het was een feestelijk ochtend afgelopen donderdag. De burgemeester van gemeente Rheden, de heer Van Eert kwam op bezoek in groep 3/4 van De Boomgaard Zuid. De burgemeester kwam om het startschot te geven voor de verduurzaming van het schoolplein. Het plan is zelf bedacht door de leerlingen van de verrijkingsgroep. Met hulp van plaatsgenoten die 'Ik buurt mee'-cheques hebben gedoneerd en klasgenoten die hebben geholpen met het maken van nestkastjes kan het plan nu ook werkelijkheid worden.

Tijdens het bezoek hebben de kinderen van de verrijkingsgroep verteld over hun klimaatproject en over de aanpassingen die zij hebben bedacht om het schoolplein te vergroenen. Zoals het regenwater opvangen in regentonnen, tegels eruit halen en planten erin zetten, een sedumdak voor op de fietsenstalling en nestkastjes voor verschillende dieren. De burgemeester luisterde geïnteresseerd en stelde vragen. Daarna kreeg de burgemeester tuinhandschoenen en werden de eerste planten in de grond gezet. Dit was het officiële startsein voor het uitvoeren van de andere aanpassingen.

Verschillende nestkastjes voor het schoolplein