Passend onderwijs

Passend Onderwijs op De Boomgaard

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Het doel van deze wet is dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen. Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Hiervoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband "PassendWijs". In onze schoolgids kunt u hier meer over lezen.

In het Schoolondersteuningsprofiel Boomgaard 2023-2024  hebben we daarnaast de volgende zaken beschreven:

- het niveau van de basisondersteuning,
- welke extra ondersteuning de school kan bieden,
- hoe deze ondersteuning is georganiseerd,
- wat de ambities zijn.