Onderwijs op maat

Onderwijs op maat op De Boomgaard

Onze plusklas
Voor de meerbegaafde leerlingen is er voor de vijf scholen van de vereniging PCBO Rheden een plusklas. Deze plusklas is gehuisvest in De Holtbanck in Rheden. In deze plusklas kunnen de kinderen gelijkgestemden ontmoeten en meer uitdagende lesstof krijgen. In een plusklas zitten ongeveer 15 kinderen uit de groepen 5 tot en met 7.

Leerlingen in groep 8 kunnen onderwijs op maat krijgen op Het Rhedens (voortgezet onderwijs). De aanmelding voor de plusklas gebeurt altijd in overleg met de ouders.